Ole Madsen
Centerchef

Tlf.: 51 41 77 57

Sune Hansen
Køkken- & Caféleder

Tlf.: 23 45 41 70

Karina Lykke
Caféassistent

Dorthe Sørensen
Caféassisten

Malene Jøns
Daglig leder - Badet

Tlf.: 26 82 76 56

Rita Lindbæk Olsen
Livredder

John Mortensen
Drifts- og Teknikassistent

Tlf.: 44 11 26 83

Leif Olsen
Halassistent

Tlf.: 25 1152 73

Christian Dahl
Halassistent